fbpx Skip to main content

COOKIE OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR LEJVAREBIL ApS

 

1. INDLEDNING

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata. Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt artikel 13. Sikandar Yousaf og Syed Hamzah Shah er ansvarlige for opdatering og kontrol af politikken. Når der i politikken henvises til lovartikler, refererer dette til Persondataforordningen, og når der er tale om paragrafhenvisninger, sker dette til Persondataloven. Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage fra Cookie-erklæringen på vores hjemmeside:

2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte Sikandar Yousaf og Syed Hamzah Shah, der har det interne overordnede ansvar herfor.

3. DATAANSVARLIG

Lejvarebil.dk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger: Lejvarebil ApS. Midtager 2, 2605 Brøndby Mail: info@lejvarebil.dk Tlf: 45 42909596 www.lejvarebil.dk

4. BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.
– gennemførelse af ordrer.
– registrering af køretøjer.
– håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.
– opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.
– opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg.
– kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
– sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
– optimering af vores digitale løsninger.
– mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.
– Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.

4.1 Hvilke data indsamles

Vi indsamler data om dig for at opfylde vores aftale med dig og for at forbedre vores service og sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester. Nedenstående liste beskriver de cookies, der anvendes på vores hjemmeside.

CookieBeskrivelse
Nødvendig
viewed_cookie_policyCookien er sat af websitet og bruges til at gemme, om brugeren har givet samtykke til brugen af cookies. Den gemmer ingen personlige data.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDenne cookie er sat af websitet. Denne cookie bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Nødvendig".
cookielawinfo-checkbox-functionalCookien er sat af websitet til at registrere brugerens samtykke til cookies i kategorien "Funktionel".
cookielawinfo-checkbox-analyticsDenne cookie er sat af websitet. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Analytics".
PHPSESSIDPHPSESSID er en automatisk genereret sessionscookie af serveren, som indeholder et tilfældigt langt tal, som udgives af serveren sel
Analytics
_clskCookie sat af Clarity. Forbinder flere sidevisninger af en bruger til en enkelt optagelse af en Clarity-session.
_clckCookie sat af Clarity. Bevarer Clarity-bruger-id'et og præferencerne, som er unikke for det pågældende websted, i browseren. Dette sikrer, at adfærd ved efterfølgende besøg på det samme websted vil blive tilskrevet det samme bruger-id.
_gaCookie sat af Google. Denne cookie bliver sat og hjælper Google Analytics med at spore denne bruger på tværs af sidevisninger og sessioner.
_gatCookie sat af Google. Denne cookie bliver sat og hjælper Google Analytics med at drosle anmodningshastigheden.
_gidDenne registrerer en unik identifikation, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. Bruges til at skelne mellem brugere, der tilgår webstedet.
Funktionel
wordpress_sec_*Denne cookie sat af Wordpress CMS. Denne cookie bruges til at at yde beskyttelse mod hackere og gemme konto- og loginoplysninger.
Reklame
_fbpDenne cookie er sat af Facebook. Denne bruges til at skelne og holde styr på dine unikke brugere.
_gcl_auDenne cookie er sat af Google og bruges af Google AdSense til at eksperimentere med annonceringseffektivitet på tværs af websteder, der bruger deres tjenester.
OGPCDisse cookies bruges af Google til at gemme brugerpræferencer og information, mens du ser Google-kortlagte sider.
NIDDisse cookies bruges af Google til at gemme brugerpræferencer og information, mens du ser Google-kortlagte sider.
CONSENTDenne indeholder en unik tilfældigt genereret værdi, der gør det muligt for platformen at skelne browsere og enheder. Disse oplysninger bruges til at måle annonceeffektivitet og give produktanbefalinger baseret på statistiske data.
1P_JARDenne indeholder en unik tilfældigt genereret værdi, der gør det muligt for platformen at skelne browsere og enheder. Disse oplysninger bruges til at måle annonceeffektivitet og give produktanbefalinger baseret på statistiske data.

4.1.1 Automatisk indsamlede data

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier, der har til formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk indsamle data for at tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vores vegne. Analyse af klikstrømsdata og cookies er eksempler på dette. Det gælder f.eks. vores kontaktfunktion på hjemmesiden og den automatiske booking af lejebil gennem denne.

Alle besøg på en digital løsning involverer, at der sendes oplysninger fra den browser, du anvender, til en server. Det er gennem analysen af disse data, at vi optimerer vores digitale løsninger. Data indsamles via tredjepart på vores vegne. Der kan indsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der indsamles og analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider, der besøges på løsningen
 • IP-adressen, du anvender
 • IP-adressens geografiske placering
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi har en hjemmeside og et bookingsystem. Vi er dataansvarlige for den indsamlede data, og den indsamlede data videregives ikke, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om et retligt krav.
Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4.

4.1.2 Oplysninger, du selv afgiver

Naturligvis noterer vi de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores hjemmeside.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er ofte almindelige oplysninger, der typisk omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v., og stammer ofte fra:

 • Oplysninger, du deler med os via sociale medier
 • Oplysninger, der sendes pr. e-mail
 • Oplysninger, vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelsen af en ordre
 • Oplysninger, du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.

5. Behandlingsgrundlag

Persondata behandles primært med hjemmel i art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontraktmæssige retlige forpligtelse mellem os.

Visse oplysninger, herunder følsomme oplysninger, behandles så vidt muligt på baggrund af et samtykke, jf. nedenfor.

6. Modtagere og videregivelse af persondata

Vi videregiver kun persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.
Vi kan videregive dine oplysninger, hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dem for at overholde en retlig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.
Vi anvender tjenesteudbydere og data behandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service samt grossister i forbindelse med bestilling af reservedele m.m.
Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.
Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.
Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

7. Opbevaringstid og slettepolitik

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil så godt som muligt.
Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvilket refererer til den sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, hvis der er et sagligt behov herfor, for eksempel hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.
Cookies, se pkt. 4, slettes dog senest 12 måneder efter brug.

8. Indsigtsret, berigtigelse og sletning (art. 13.2.b, jf. art. 15.)

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. De oplysninger, du kan anmode om, er i hvert fald:

 • At der behandles persondata
 • Hvad der behandles
 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
 • Tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
 • Retten til at:
  • Anmode om berigtigelse eller sletning
  • Indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.
Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse på www.woordPress.dk eller telefon 4570719171. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

9. DATAPORTABILITET OG PROFILERING

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

10. SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.
Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.
Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1.

11. COOKIES

11.1 Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

11.2 Cookietyper og deres formål

Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11.3 Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

12. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed. Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

13. KLAGER (ART. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.
Klage sker ved henvendelse til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200

14. VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitk kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.
Denne privatlivspolitik er senest ændret den 10-03-2021.