PRIVATLIVSPOLITIK FOR LEJVAREBIL ApS

 

1. INDLEDNING

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata. Denne politik har til formål at opfylde

kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Sikandar Yousaf og Syed Hamzah Shah er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om

paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.


Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage fra Cookie-erklæringen på vores hjemmeside: 

 

2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed,

rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål,

ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte,

ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er

sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen

til at kontakte Sikandar Yousaf og Syed Hamzah Shah, der har det interne overordnede ansvar herfor.

3. DATAANSVARLIG

Lejvarebil.dk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med

lovgivningen.

Kontaktoplysninger: 

Lejvarebil ApS.

Midtager 2, 2605 Brøndby

Mail:info@lejvarebil.dk

tlf: 45 42909596

www.lejvarebil.dk 

4. BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest

gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående,

vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre

end dig.

– gennemførelse af ordrer.

– registrering af køretøjer.

– håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.

– opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.

– opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg.

– kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.

– sikring af brugervenlighed og sikkerhed.

– optimering af vores digitale løsninger.

– mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale

løsninger.

– Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.          

4.1 HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre

kvalitet i vores produkter og tjenester.

Nedenstående liste beskriver de cookies, der bruges på vores hjemmeside.

CookieBeskrivelse
Nødvendig
PHPSESSIDPHPSESSID er en automatisk genereret sessionscookie af serveren, som indeholder et tilfældigt langt tal, som udgives af serveren sel
viewed_cookie_policyCookien er sat af websitet og bruges til at gemme, om brugeren har givet samtykke til brugen af cookies. Den gemmer ingen personlige data.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDenne cookie er sat af websitet. Denne cookie bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien “Nødvendig”.
cookielawinfo-checkbox-functionalCookien er sat af websitet til at registrere brugerens samtykke til cookies i kategorien “Funktionel”.
cookielawinfo-checkbox-analyticsDenne cookie er sat af websitet. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien “Analytics”.
Funktionel
wordpress_sec_*Denne cookie sat af WordPress CMS. Denne cookie bruges til at at yde beskyttelse mod hackere og gemme konto- og loginoplysninger.
Analytics
_gidDenne registrerer en unik identifikation, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. Bruges til at skelne mellem brugere, der tilgår webstedet.
_gatCookie sat af Google. Denne cookie bliver sat og hjælper Google Analytics med at drosle anmodningshastigheden.
_clskCookie sat af Clarity. Forbinder flere sidevisninger af en bruger til en enkelt optagelse af en Clarity-session.
_clckCookie sat af Clarity. Bevarer Clarity-bruger-id’et og præferencerne, som er unikke for det pågældende websted, i browseren. Dette sikrer, at adfærd ved efterfølgende besøg på det samme websted vil blive tilskrevet det samme bruger-id.
_gaCookie sat af Google. Denne cookie bliver sat og hjælper Google Analytics med at spore denne bruger på tværs af sidevisninger og sessioner.
Reklame
1P_JARDenne indeholder en unik tilfældigt genereret værdi, der gør det muligt for platformen at skelne browsere og enheder. Disse oplysninger bruges til at måle annonceeffektivitet og give produktanbefalinger baseret på statistiske data.
CONSENTDenne indeholder en unik tilfældigt genereret værdi, der gør det muligt for platformen at skelne browsere og enheder. Disse oplysninger bruges til at måle annonceeffektivitet og give produktanbefalinger baseret på statistiske data.
NIDDisse cookies bruges af Google til at gemme brugerpræferencer og information, mens du ser Google-kortlagte sider.
OGPCDisse cookies bruges af Google til at gemme brugerpræferencer og information, mens du ser Google-kortlagte sider.
_gcl_auDenne cookie er sat af Google og bruges af Google AdSense til at eksperimentere med annonceringseffektivitet på tværs af websteder, der bruger deres tjenester.
_fbpDenne cookie er sat af Facebook. Denne bruges til at skelne og holde styr på dine unikke brugere.

4.1.1 Automatisk indsamlede data

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed

og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning,

enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler

på dette. Det gælder eksempelvis vores kontaktfunktion på websiden og den automatiske bookning af lejebil

herigennem. 

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en

server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på

vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne,

marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:

– dato og tidspunkt for besøg

– de sider, der besøges i løsningen

– IP-adressen, du benytter

– IP-adressens geografiske placering

– oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)

– URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi har webside og bookingsystem. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data

bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav. 

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4. 

4.1.2 Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på

vores webside.  

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse,

telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

– Oplysninger du deler med os via sociale medier

– Oplysninger sendt på e-mail

– Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre

– Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til

opfyldelse af kontrakts retlige forpligtelser mellem os.

Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf.

straks nedenfor.

6. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne

privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en

retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller

for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre

virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. 

Vi anvender tjenesteudbydere og data behandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx

være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-

mail service samt grossister i forbindelse med bestilling af reservedele m.m. Disse samarbejdspartnere kan

få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.

Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed

ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor

os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres

forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU,

sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved

registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

7. OPBEVARINGSTIDS OG SLETTEPOLITIK

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har

mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.  

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der

menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor,

eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Cookies, jf. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

8. INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B, jf. ART. 15.)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan

anmode om er i hvert fald:

– at der behandles persondata

– hvad der behandles

– formålene med behandlingen

– de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)

– tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares

– retten til at

o anmode om berigtigelse eller sletning

o indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage

initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores

lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener,

at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om

betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette

henvendelse på www.woordPress.dk eller telefon 4570719171. Er der registreret forkerte data, eller har du

andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke

informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

9. DATAPORTABILITET OG PROFILERING

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos

andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er

part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden

tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt

anvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller

lignende.

10. SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et

sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af

personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste

behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under

pkt. 1.

11. COOKIES

11.1 Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed.

Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke

sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger

eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde

virus. 

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og

indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

11.2 Cookietyper og deres formål

Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger

cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11.3 Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder

indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør

det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af,

hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

12. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod

at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende

får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler

persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For

at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk

tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt

som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

13. KLAGER (ART. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

e-mail: dt@datatilsynet.dk

tlf: 3319 3200             

14. VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitk kan blive nødvendige. Vi

forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata.

Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige

ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 10-03-2021

Book nu